Waarom een tombola organiseren?

De gemiddelde consument verkiest de tombola. Voor hem is het...

 • Gemakkelijk om deel te nemen, aangezien er geen vragen te beantwoorden zijn.
 • Een "echte kans" om te winnen, want iedereen heeft er een gelijke kans zonder daarvoor de slimste te moeten zijn en omdat er geen onregelmatigheden mogelijk zijn.
 • De kick van het toeval, de spanning van de trekking en het magische van het lot.
 • De opwinding van de ogenblikkelijke winst, zonder hoeven te wachten tot de eindselectie van de beste deelnemers.

De adverteerder komt altijd winnend uit zijn tombola:

 • Verzekerd succes van zijn commerciële tombola bij de consument.
 • Koppeling van het imago van het bedrijf en zijn merk aan een goed doel.
 • Enige reglementaire manier van ogenblikkelijke winst, zonder te moeten wachten tot het einde van de actie om de beste deelnemers te selecteren.
 • Totale controle van het budget zonder verwerkingskosten voor het klasseren van de antwoorden.
 • Verzekering van een perfect wettelijke actie zonder risico van juridische bestrijding.
 • Ruime keuze van promotionele mechanismen:
  • Instant win, scratch & win, rad van het fortuin, interactieve totem ...
  • Deelnemingscodes via Website, Mobile, SMS.
  • Genummerde lotjes met eindtrekking, Sweepstake met voorafgaande trekking of Deelnemingsbonnen op te sturen met aankoopbewijzen.
  • Loslaten van helium ballonnen, Loslaten van plastic eenden in de rivier.
  • Voor- of Lottrekkingen, unieke, veelvoudige, periodieke of regionale lottrekkingen.
 • Gratis bijstand van TOMBOLiST.

 

De verplichting om tot een goed doel bij te dragen om een commerciële tombola krachtens de Belgische wetgeving te organiseren is, eigenlijk, een geweldige gelegenheid voor de onderneming om haar naam en haar merk te verbinden met dit goede doel, zonder verdacht te worden van opportunisme of terugwinning.

Een promotionele actie georganiseerd ten gunste van een goed doel treft de consumentenziel en lijkt hem immers meer aanvaardbaar. De ontroering is de basis van de betrekking tussen het merk en de klant. De link met de niet-commerciële doelstelling versterkt het merkimago van het product en geeft het een sociale meerwaarde die klanten aantrekt.

Op zoek naar zin bij zijn aankopen, kiest de consument, met gelijkaardige prijs- en kwaliteitsvoorwaarden, het product verbonden aan een goed doel. Dit geeft een stimulans aan het merk dat eraan geassocieerd is.

De tombola laat de onderneming toe om zichzelf te profileren bij de consument, maar ook bij haar medewerkers, als een bedrijf dat blijk geeft van burgerschap.

 

Een commerciële tombola wordt gebruikt om een doelgroep te motiveren om te reageren op het voorstel van de adverteerder: aankoop, bezoek, inschrijving, antwoord ..

Ziehier de voornaamste belangen van een tombola.

1. Stijging van de verkoop

Een tombola mag verbonden worden aan een aankoopverplichting (of een spaarstorting) en rechtstreeks de verkoopvolumes naar omhoog duwen. De trekkingskans kan worden aangeboden ofwel rechtstreeks tijdens de aankoop (in-pack, on-pack, aan de kassa of op factuur), ofwel in een uitgestelde actie door het verzamelen van verschillende aankoopbewijzen.

De tombola werkt dynamisch op het merk en haar verbinding aan een goed doel bevordert nog meer de aankoopaanzet.

2. Creatie van doorloop, verhoging van de redemptie

Het winstbejag van een aantrekkelijke tombolaprijs zet de consument ertoe aan om een verkooppunt, een showroom, een stand, een website te bezoeken. De consumenten kunnen via sociale media, door papieren of elektronische mailing, door busbedeling of door hostessen in de omgeving van het verkooppunt worden bereikt.

Er zijn twee fundamentele opties.

Ofwel vindt een finale lottrekking plaats tussen de consumenten die hun deelname gevalideerd hebben met de zekerheid dat alle prijzen tussen de deelnemers zullen worden toegekend.

Ofwel gaat het over een Sweepstake met een voortrekking. De consument ontvangt een tombolanummer dat hij kan valideren door het terugsturen van zijn bestelbon. Ofwel ontvangt hij een tombolakans onder de vorm van een puzzelstuk, een combinatieslot van een brandkast of autosleutel ter plaatse te komen proberen om de tentoongestelde prijs mee te nemen.

De winnende kansen werden al getrokken, de consument heeft misschien reeds gewonnen en voor hem is het moeilijk om zijn eventuele prijs weg te gooien bij gebrek aan reageren.

3. Dynamisering van het verkoopnet

Een tombola met aankoopverplichting is een doeltreffend promotioneel argument dat ter beschikking kan worden gesteld van kleinhandelaars die het product gekoppeld aan de tombola in hun aanbevelingen en in de schappen zullen bevoorrechten. Het is nog meer doeltreffend wanneer een afzonderlijke trekking wordt uitgevoerd tussen de dealers zelf en er een afzonderlijke prijzendotatie wordt gereserveerd.