Tombolabudget

De kerncijfers van de tombola

40 + 60 = 100 

Een tombola heeft een theoretische uitgiftewaarde samengesteld uit 2 elementen:

  • De handelswaarde van de te winnen diverse prijzen (publieke prijs B.T.W. inclusief, kortingen exclusief) is 40% (maximum) van de uitgiftewaarde. De aankoop van de prijzen is voor rekening van de adverteerder.
  • De opbrengst te storten aan de organiserende instelling is 60% van de uitgiftewaarde van de tombola. Naast de organisatiekosten van haar tombolaprogramma, dekt het voornamelijk de bijdrage naar haar publiek goed doel.

De werkelijke kostprijs van een tombola is lager dan zijn theoretische uitgiftewaarde.

  • Kortingen bij de aankoop van de prijzen verlagen hun kostprijs ten voordele van de adverteerder.
  • Niet geclaimde prijzen blijven eigendom van de adverteerder.
  • Gratis return (publicitaire ruimte, toegangstickets, deelneming aan een evenement ...) worden aangeboden door sommige toegelaten verenigingen zonder inkomensverlies voor hen.

Fiscale aftrekbaarheid

De kost van een promotionele tombola is volledig fiscaal aftrekbaar als reklame onkosten. Een tombola is niet aan de BTW onderworpen en de BTW op de aankoop van de prijzen is dan niet recupereerbaar.