Goede doelen

<- Terug naar goede doelen lijst

Tombola Top Top (Comité Belge pour l'Urbanisme - CBU)

De tombola-actie die het Belgisch Comité voor Stedenbouw voerd heeft als doeleinde de verbetering van de energieprestaties van de gebouwen en de stedelijke renovatie te bevorderen alsmede tewerkstelling te creëren voor niet-gekwalificeerde jongeren in de bouwsector.

Daarvoor wordt de bijdrage aan het doeleinde als bijkomende prijzen in de Top Top-Tombola van het BCS verwerkt (naast de gewone diverse prijzen) in de vorm van 'bouwprijzen' om bouwwerken te laten realiseren door geregistreerde aannemers uit de bouwsector. Het is precies door het gebruik van deze prijzen door de winnaars dat er rechtsreeks wordt bijgedragen aan het doeleinde van openbaar nut.

Meestal is de aldus toegekende prijs de gelegenheid voor de winnaars om een reeds bestaand project van renovatiewerken te realiseren voor een hoger bedrag dan het gewonnen budget. Daardoor bekomt men een belangrijk hefboomeffect op de gevolgen van de tombola-actie.

Bouwprijzen kunnen worden gebruikt voor het verrichten van alle aard werken door geregistreerde aannemers: isolatie, zonnepanelen, verwarmingsysteem, ingerichte keuken, badkamer, dakbedekking, schilderen, zwembad, tennis ... De aard werk kan worden bepaald door de adverteerder volgens het thema van zijn actie, vooral wanneer hij zelf aannemer of leverancier uit de bouwsector is.

Het tombolavoortsel

De TOP TOP-Tombola onderscheidt zich van al de andere tombolaformules door het feit dat het de toewijzing zelf van de ingezette prijzen is die bijdraagt tot het doeleinde van openbaar nut. 

Derhalve, bedraagt de totale waarde van de ingezette prijzen 80% van de uitgiftewaarde van de Top Top-Tombola, in plaats van 40% in een gewoonlijke tombola.

De waarde van de prijzen is in twee componenten gesplitst:

  • Minimum 50% in "renovatie-bouwprijzen" naar keuze van de adverteerder. Het zijn prijzen uitsluitend bestemd voor werken te laten uitvoeren door in België geregistreerde aannemers (materialen en BTW inbegrepen);
  • Maximum 30% in gewoonlijke diverse prijzen naar keuze : reis, auto, hi-fi, mobile, juwelen, versiering, aankoop-cheques ... Het kan ook gaan om renovatie- of bouwprijzen naast de bovenvermelde 50%.