Goede doelen

<- Terug naar goede doelen lijst

Tombola Keten van Hoop

De "Keten van Hoop" is een Internationale Vereniging met Humanitair doel van Belgisch recht die sinds 2004 als NGO wordt erkend. De "Keten van Hoop", samengesteld uit chirurgen en uit vrijwillige artsen gespecialiseerd in ernstige pediatrische ziektenleer die in alle universiteiten van het land werken, heeft als doel de genezing van kinderen te waarborgen die getroffen zijn door ernstige maar geneesbare ziektes op cardiologisch, orthopedisch, aangezichts-, spijsverterings- of ander gebied, en van wie de overname in hun land, bij gebrek aan technische en financiële middelen, niet mogelijk is.

De strategie ontplooit zich volgens twee hoofdlijnen.

Plaatselijke acties

Ondersteuning van de oprichting van centra die de behandeling van deze ernstig zieke kinderen in hun ontwikkelingsland opnemen, met de vorming lokaal en in België van de artsen en het paramedische personeel opdat zij autonoom worden en met het tot stand brengen van een technologische uitrusting en de verzekering van haar onderhoud.

Chirurgische acties in de Democratische Republiek Congo, in Rwanda, in Nicaragua en in Bolivië.

Acties in België

Zieke kinderen in België laten komen die geneesbaar zijn door een chirurgische handeling die niet in hun land behandeld kan worden. Het ten laste nemen van de reis, het herbergen in vrijwillige onthaalfamilies en de geneeskundige en chirurgische zorgen vormen de 3 te bedekken hoofdlijnen teneinde deze kinderen toe te laten genezen in hun land terug te keren.

Het tombolavoorstel

De Commerciële Partner die aan de Keten van Hoop een wettelijke bijdrage stort wordt peter van de vereniging.

Het partnerschap spitst zich toe op de volgende mogelijkheden:

  • peterschap van een actie van de Keten van Hoop in het buitenland;
  • peterschap van een overname van een kind in België;
  • publicatie van het logo van de Partner op de website van de Keten van Hoop.
keten-hoop.be