Goede doelen

<- Terug naar goede doelen lijst

Tombola Spullenhulp

De vereniging Spullenhulp biedt ontvangst en onderdak aan daklozen die zich in noodsituatie bevinden. Maar het nagestreefde doel is om de onthaalde persoon toe te laten om een psychologische, sociale autonomie en tenslotte zijn plaats in de maatschappij terug te vinden.

Om dit doel te bereiken, zijn er twee essentiële bestanddelen : de veelvormige begeleiding en de deelname aan een georganiseerde activiteit .

De begeleiding is van materiële, administratief, psychologische, geneeskundige en sociale aard.

De activiteit houdt een belangrijke plaats en bekleedt een pedagogisch, en zelfs therapeutisch, karakter voor de belanghebbenden, door in een 'normaal' werkkader en een sociaal omgeving uit te oefenen. Bovendien, creëert zij een deel van de financiële inkomsten noodzakelijk voor de actie van de vereniging.

www.spullenhulp.be/