WWW.TOMBOLIST.BE   CONTACT FR | NL
TOMBOLiST

TOMBOLiST
vereniging zonder winstoogmerk

TOMBOLiST is een vereniging zonder winstoogmerk, een "vzw".

TOMBOLiST stelt meerdere tombolaformules voor die georganiseerd worden ten voordele van verscheidene goede doelen door verenigingen zonder winstoogmerk of instellingen. Krachtens de Belgische wetgeving worden deze ervoor per Koninklijk Besluit toegelaten.

U kiest zelf voor het goede doel dat het meest in sociale meerwaarde en in return aan uw bedrijf en aan uw merk zal bieden.

TOMBOLiST staat u gratis bij raad en daad bij.

Het is gratis want de werkingskosten van de vzw zijn gedekt door de tombola organisators waarvan de belangen door TOMBOLiST gemeenschappelijk worden verdedigd. Er is geen meerkost ten gevolge van deze tussenkomst.

TOMBOLiST verzekert de volledige opvolging van uw dossier.

Dankzij een ruime ervaring, staat TOMBOLiST u bij in al de etappes van uw promotionele tombola.

  • Keuze van het begunstigde goede doel.
  • Oppuntstelling van het tombola mechanisme: deelnemingswijze, prijzenkeus, trekkingsysteem, modaliteiten van de gegevensverwerking ...
  • Wettelijke conformiteit van de actie, overeenkomst met de toegelaten organiserende instelling en opstelling van het officiŽle reglement in het Nederlands en in het Frans.
  • Goedkeuring van de publicitaire documenten.
  • Beheer van de deelnemingen: numeriek bestand / postbus en gegevensverwerking / lottrekking van winnaars / opvolging van de verzending van de prijzen.

TOMBOLiST staat ter uwe beschikking om uw werk te vereenvoudigen.

Concentreer u op het essentiele.