WWW.TOMBOLIST.BE   CONTACT FR | NL
You need Macromedia Flash Player 7
Download Flash Player
1. De troeven van een commerciŽle tombola
2. Een burgerschappelijke meerwaarde voor uw merk
3. De verschillende toepassingen van een tombola ?

WAAROM EEN TOMBOLA ?
3. De verschillende toepassingen van een tombola

Een commerciŽle tombola wordt gebruikt om een doelgroep te motiveren om te reageren op het voorstel van de adverteerder: aankoop, bezoek, inschrijving, antwoord ..

Ziehier de voornaamste belangen van een tombola.

I. Stijging van de verkoop

Een tombola mag verbonden worden aan een aankoopverplichting (of een spaarstorting) en rechtstreeks de verkoopvolumes naar omhoog duwen. De trekkingskans kan worden aangeboden ofwel rechtstreeks tijdens de aankoop (in-pack, on-pack, aan de kassa of op factuur), ofwel in een uitgestelde actie door het verzamelen van verschillende aankoopbewijzen.

De tombola werkt dynamisch op het merk en haar verbinding aan een goed doel bevordert nog meer de aankoopaanzet.

II. Creatie van doorloop, verhoging van de redemptie

Het winstbejag van een aantrekkelijke tombolaprijs zet de consument ertoe aan om een verkooppunt, een showroom, een stand, een website te bezoeken. De consumenten kunnen door papieren of elektronische mailing, door busbedeling of door hostessen in de omgeving van het verkooppunt worden bereikt.

Er zijn twee fundamentele opties.

Ofwel vindt een finale lottrekking plaats tussen de consumenten die hun deelname gevalideerd hebben met de zekerheid dat alle prijzen tussen de deelnemers zullen worden toegekend.

Ofwel gaat het over een Sweepstake met een voortrekking. De consument ontvangt een tombolanummer dat hij kan valideren door het terugsturen van zijn bestelbon. Ofwel ontvangt hij een tombolakans onder de vorm van een puzzelstuk, een combinatieslot van een brandkast of autosleutel ter plaatse te komen proberen om de tentoongestelde prijs mee te nemen.

De winnende kansen werden al getrokken, de consument heeft misschien reeds gewonnen en voor hem is het moeilijk om zijn eventuele prijs weg te gooien bij gebrek aan reageren.

III. Dynamisering van het verkoopnet

Een tombola met aankoopverplichting is een doeltreffend promotioneel argument dat ter beschikking kan worden gesteld van kleinhandelaars die het product gekoppeld aan de tombola in hun aanbevelingen en in de schappen zullen bevoorrechten. Het is nog meer doeltreffend wanneer een afzonderlijke trekking wordt uitgevoerd tussen de dealers zelf en er een afzonderlijke prijzendotatie wordt gereserveerd.