WWW.TOMBOLIST.BE   CONTACT FR | NL
You need Macromedia Flash Player 7
Download Flash Player
1. De troeven van een commerciŽle tombola
2. Een burgerschappelijke meerwaarde voor uw merk
3. De verschillende toepassingen van een tombola ?

WAAROM EEN TOMBOLA ?
2. Een burgerschappelijke meerwaarde voor uw merk...

De verplichting om tot een goed doel bij te dragen om een commerciŽle tombola krachtens de Belgische wetgeving te organiseren is, eigenlijk, een geweldige gelegenheid voor de onderneming om haar naam en haar merk te verbinden met dit goede doel, zonder verdacht te worden van opportunisme of terugwinning.

Een promotionele actie georganiseerd ten gunste van een goed doel treft de consumentenziel en lijkt hem immers meer aanvaardbaar. De ontroering is de basis van de betrekking tussen het merk en de klant. De link met de niet-commerciŽle doelstelling versterkt het merkimago van het product en geeft het een sociale meerwaarde die klanten aantrekt.

Op zoek naar zin bij zijn aankopen, kiest de consument, met gelijkaardige prijs- en kwaliteitsvoorwaarden, het product verbonden aan een goed doel. Dit geeft een stimulans aan het merk dat eraan geassocieerd is.

De tombola laat de onderneming toe om zichzelf te profileren bij de consument, maar ook bij haar medewerkers, als een bedrijf dat blijk geeft van burgerschap.