WWW.TOMBOLIST.BE   CONTACT FR | NL
De kerncijfers van de tombola

TOMBOLABUDGET
De kerncijfers van de tombola

40 + 50 + 10 = 100

Een tombola heeft een theoretische uitgiftewaarde samengesteld uit 3 elementen:

40 % = handelswaarde van de diverse prijzen, publieke prijs B.T.W. inclusief, kortingen exclusief;

50 % = de bijdrage aan het doeleinde van de organiserende instelling;

10 % = de organisatiekosten.

De werkelijke kostprijs van een tombola is lager dan zijn theoretische uitgiftewaarde.

Hoe ?

  • Kortingen per ruilhandel bij de aankoop van de prijzen, verlagen hun kostprijs onder hun kleinhandelswaarde, ten voordele van de adverteerder.
  • Niet geclaimde prijzen blijven eigendom van de adverteerder.
  • Gratis return (publicitaire ruimte, toegangstickets, rijvaardigheidscursussen, evenementen ...) worden aangeboden door sommige toegelaten verenigingen ter compensatie van de door de adverteerder gestorte bijdrage of wordt deze bijdrage besteden aan de aankoop van producten van de adverteerder.

Het maximum aantal beschikbare tombolanummers wordt bepaald door de theoretische uitgiftewaarde van de tombola, want de eenheidswaarde van een nummer mag wettelijk niet lager zijn dan 0,03 EUR. Een uitgiftewaarde van 3.000 EUR laat dus toe om over een maximum van 100.000 tombolakansen te beschikken.

Fiscale aftrekbaarheid

De kost van een promotionele tombola is volledig fiscaal aftrekbaar als reklame onkosten. Hij is niet aan de BTW onderworpen.