WWW.TOMBOLIST.BE   CONTACT FR | NL
You need Macromedia Flash Player 7
Download Flash Player
1. Tombola of wedstrijd ? Definities
2. De Belgishe wet op de tombola's
3. De tombola en de Wet Marktpraktijken

WETTELIJKE ASPECTEN
3. De tombola en de Wet Marktpraktijken

De Wet van 6 april 2010 betreffende de Marktpraktijken en de Consumentenbescherming heeft de Wet van 14 juli 1991 betreffende de Handelspraktijken vervangen, die onverenigbaar werd geacht met de Richtlijn 2005/29/CE van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de oneerlijke handelspraktijken van de ondernemingen ten aanzien van de consumenten.

Het algemene verbod op gezamenlijke aanbiedingen aan de consument werd dan afgeschaft. Maar het blijft verboden een commerciŽle tombola te organiseren zonder toelating.

Voortaan is het wettelijk toegelaten een promotionele actie met of zonder aankoopverplichting aan te bieden, hetzij het een tombola of een wedstrijd is.

Maar opgelet! Het blijft verboden een commerciŽle tombola te organiseren zonder toelating, op straffe van strafrechtelijke sancties van boete en gevangenisstraf. De Wet op de Loterijen van 1851 - die de tombola's verbiedt behoudens speciale vergunning - heeft niet ten doel de consumenten te beschermen. Daarom valt dit verbod immers niet in het toepassingsgebied van de Europese Richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken.