WWW.TOMBOLIST.BE   CONTACT FR | NL
You need Macromedia Flash Player 7
Download Flash Player
1. Tombola of wedstrijd ? Definities
2. De Belgishe wet op de tombola's
3. De tombola en de Wet Marktpraktijken

WETTELIJKE ASPECTEN
2. De Belgische wet op de tombola's

Om een commerciŽle tombola (in B2B of in B2C) in BelgiŽ te organiseren dient een commerciŽle onderneming zich tot een naar behoren bevoegde vereniging te richten om haar de tombola met een winst voor een goed doel te laten organiseren.

Verbod en uitzonderingen

In BelgiŽ zijn de loterijen of tombola's verboden, behalve deze die uitdrukkelijk toegestaan zijn wegens hun openbaar nut (Wet op de loterijen van 31 december 1851).

Indien de uitgifte van de biljetten of van de tombolakansen gedaan en aangekondigd wordt in meer dan ťťn provincie, dan wordt de toelating op nationaal vlak door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken verleend.

Nationale vergunningen: constante administratieve voorschriften

De nationale tombolavergunningen worden jaarlijks door Koninklijk Besluit verleend enkel aan instellingen zonder winstoogmerk die een doel van algemeen nut hebben. De tombolaverrichtingen van elke toegelaten vereniging zijn het voorwerp van een eensluidend verklaarde jaarbalans die aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt overgemaakt.

Elke commerciŽle firma die een tombola wenst te organiseren moet beroep doen op een van deze toegelaten verenigingen met een winst voor haar goed doel. De vereniging is enig verantwoordelijk voor de uitgifte van de tombolakansen, de lottrekking en de controle van de overhandiging van de prijzen aan de winnaars.

De identiteit van de toegelaten instelling en het nummer van het Koninklijk Besluit dienen in elke reclame betreffende de tombola te worden vermeld. De eventuele tombolabiljetten moeten genummerd zijn.

De ťťnheidswaarde van een tombolakans mag niet lager zijn dan 0,03 EUR. Bij voorbeeld, betekent een tombola met een uitgiftewaarde van 3.000 EUR dat men over een maximum van 100.000 nummers beschikt.

De deelnemers aan de tombola moeten op de hoogte worden gebracht van de trekkingsdatum en een reglement moet beschikbaar zijn bij de organisator.

De tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder is niet verplicht, maar verhoogt de geloofwaardigheid van de actie.